Facerea. Chapter 16

1 Sarai, nevasta lui Avram, nu -i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar.
2 Şi Sarai a zis lui Avram: 'Iată, Domnul m'a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii dela ea.' Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat -o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan.
4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Cînd s'a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpînă-sa.
5 Şi Sarai a zis lui Avram: 'Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, cînd a văzut că a rămas însărcinată, m'a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!'
6 Avram a răspuns Saraiei: 'Iată, roaba ta este în mîna ta; fă -i ce-ţi place!' Atunci Sarai s'a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.
7 Îngerul Domnului a găsit -o lîngă un izvor de apă în pustie, şi anume lîngă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur.
8 El a zis: 'Agar, roaba Saraiei, de unde vii, şi unde te duci?' Ea a răspuns: 'Fug de stăpîna mea Sarai.'
9 Îngerul Domnului i -a zis: 'Intoarce-te la stăpînă-ta, şi supune-te supt mîna ei.'
10 Îngerul Domnului i -a zis: 'Îţi voi înmulţi foarte mult sămînţa, şi ea va fi atît de multă la număr, că nu va putea fi numărată.'
11 Îngerul Domnului i -a zis: 'Iată, acum eşti însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael; căci Domnul a auzit mîhnirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.'
13 Ea a numit Numele Domnului care -i vorbise: 'Tu eşti Dumnezeu care mă vede!' Căci a zis ea: 'Cu adevărat, am văzut aici spatele Celuice m'a văzut!'
14 De aceea fîntîna aceea s'a numit 'Fîntîna Celui viu care mă vede'; ea este între Cades şi Bared.
15 Agar a născut lui Avram un fiu; şi Avram a pus fiului, pe care i l -a născut Agar, numele Ismael.
16 Avram era de optzeci şi şase de ani, cînd i -a născut Agar pe Ismael.